Tarifes

Sala de reunió petita

Sala de reunió gran

10

1 persona dia sencer (8h)

15

5€/60min.

1 o 2 persones

7€/60min.

10€/60min.

3 persones

15€/60min.

15€/60min.

4 persones

21€/60min.

20€/60min.

5 persones

28€/60min.

5-10 persones

42€/60min.

11-20 persones

77€/60min.

21-30 persones

147€/60min.

Piano de cua

1 hora

8

2 hora

15

3 hora

21